Första förvaltningen i stan. Som enda förvaltning hittills i Göteborgs Stad är nu hela park- och naturförvaltningen miljöcertifierad enligt ISO-standarden 14001. Detta innebär bland annat att man infört rutiner för kemikaliehantering, p-avgift för privata fordon och nya miljövänligare sätt att bekämpa ogräs. Personalen har också fått utbildning i sparsam körning.

På park- och naturförvaltningen arbetar personalen mycket med kemikalier, i till exempel verkstäder och vid anläggningsarbeten.

– Nästa år har vi bland annat som mål att minska antalet kemikalier med tio procent, vilket blir en utmaning, berättar förvaltningens kvalitetsledare Karin Lackéus.

Revisorer kommer nu årligen att följa upp att park- o naturförvaltningen lever upp till kraven för att få fortsätta vara miljöcertifierad.

ISO är ett internationellt system som sätter standarder för exempelvis miljö- och kvalitetsarbete.