Helena Bjarnegård

Har sett många gröna projekt utvecklas. Efter ungefär tio år som stadsträdgårdsmästare lämnar Helena Bjarnegård Göteborgs Stad för att bli Sveriges första ordinarie riksarkitekt på Boverket. Att se hur arkitekturen påverkar göteborgarnas livsmiljöer, och att ha varit med om att utveckla omtyckta platser är det hon uppskattat mest på jobbet som stadsträdgårdsmästare.

Helena Bjarnegård började som stadsträdgårdsmästare i Göteborgs Stad 2009. Under åren har hon hunnit med att se många gröna projekt utvecklas i staden.

– Jag är väldigt stolt över en hel rad projekt som vi har jobbat med, till exempel Jubileumsparken och Flatåsparken, som blev nominerad till Siena-priset, Sveriges främsta utmärkelse för utemiljöer.

– Utvecklingen av stadens utflyktslekplatser har också varit spännande, till exempel Hisingsparken och Positivparken i Västra Frölunda, där hela parken blev väldigt bra, säger hon.

Parker bidrar till integration
Utflyktslekplatser är större lekplatser, där både barn och vuxna kan leka tillsammans och där man skapat utrymme för människor i alla åldrar att umgås. Att ha ett helhetstänk när man designar till exempel parker är något som Helena brinner för.

– Skapar vi en härlig park så kommer folk till den från hela staden, och det bidrar till integration. Jag tror mycket på arkitekturens, formens och designens kraft att bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle, och är djupt engagerad i dessa frågor, säger hon.

Grön utveckling i staden
I jobbet som stadsträdgårdsmästare har hon bland annat arbetat med strategiska frågor inom stadsutveckling med fokus på det gröna. Till exempel har hon varit med om att ta fram Göteborgs Stads Grönstrategi för hur staden ska kunna bygga tätt och samtidigt utveckla nya gröna utemiljöer och bevara befintliga parker. Hon har också varit med om att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för Slottsskogen.

– Det här strategierna och planerna tror jag kommer att påverka göteborgarnas gemensamma rum lång tid framöver. Det har varit roligt att jobba med platser som ligger göteborgarna så varmt om hjärtat, säger Helena Bjarnegård.

Stöd till kommuner, statliga verk och bransch
Hon kommer att börja sin nya tjänst som riksarkitekt i januari 2019. Här kommer hon bland annat arbeta tillsammans med en stor skara arkitekter som nu rekryteras till Boverket och vara ett stöd till kommunerna i frågor om hur arkitektur, form och design kan påverka människors livsmiljö och vardag och hur dessa frågor kan bidra till att möta de stora samhällsutmaningar Sverige står inför.