Separerar koldioxid. Chalmersforskaren Henrik Leion får Renovas miljöstipendium på100 000 kronor för sitt arbete med att minska koldioxidutsläpp och avfall.

Henrik Leion har utvecklat en metod som gör det möjligt att med hjälp av gamla uttjänta batterier separera koldioxid vid förbränning. På så sätt blir det möjligt att lagra koldioxiden i bergrum – koldioxid som annars kunde läckt ut i atmosfären och bidragit till att öka växthuseffekten.

Leions arbete är en utveckling av den gamla så kallade CLC-metoden som också isolerar koldioxid vid förbränning – men då för andra syften.

Den nya metoden har redan väckt stort intresse hos en rad avfallsföretag och energibolag. Henrik Leion får ta emot sitt stipendium i samband med Renovas årsstämma på tisdagen.