Fastighetsbolaget Higabgruppen blir först inom Göteborgs Stad med att kompensera för alla sina koldioxidutsläpp, totalt 5.337 ton förra året. Det innebär att Konserthuset, Feskekôrkan och alla andra Higab-hus nu är klimatkompenserade – via ett projekt i Indien.

– Vi vill ta ansvar för den miljöpåverkan vi orsakar, säger Higabgruppenss miljösamordnare Mattias Adolfsson.

Jordbruksavfall blir el och värme

– Ett av Göteborgs Stads prioriterade mål är ju minskad klimatpåverkan och i första hand har vi arbetat medvetet med att minska koldioxidutsläppen. Men för de utsläpp vi trots allt gör, har vi valt att kompensera.

Den kompensationen kostar Higab cirka 1,6 miljoner kronor för 2008, eller nästan 300 kronor per ton koldioxid. Pengarna sätts in i ett projekt i Karnataka i Indien som går ut på att använda biomassa i form av jordbruksavfall för produktion av elkraft och värme.

Jobb åt 650 personer

– Förutom minskade utsläpp av växthusgaser skapas också arbetstillfällen i regionen, säger Mattias Adolfsson.

Higabgruppen köper sin klimatkompensering via konsultföretaget U&W AB (you and we) i Stockholm och deras koncept ZeroMission. Enligt U&W skapar projektet i Karnataka jobb åt 650 personer.

– U&W AB har gjort en noggrann kontroll av att projektet i Indien verkligen är ett ”riktigt” och seriöst projekt. ZeroMission bygger också på att vi som företag arbetar hårt med att minska utsläppen innan vi kompenserar för de utsläpp som återstår, säger Mattias Adolfsson.

Handlar till 90 procent om fjärrvärmeanvändning

Higabgruppen äger cirka 300 fastigheter, med en totalyta på runt 650.000 kvadratmeter. Här ingår bland annat Gamla Ullevi, Stadsteatern, Hagabadet, Pedagogen, Stora Saluhallen, spårvagnshallarna i Gårda samt Biotech Center.

Utsläppen av koldioxid kommer förstås mest från uppvärmning av lokaler och varmvatten.

– Till 90 procent handlar det här om vår användning av fjärrvärme. Plus en del från egna resor och transporter vi beställer, men det är ytterst lite. Och vår elförbrukning bidrar inte till några koldioxidutsläpp, där har vi köpt Bra miljöval ända sedan 1999, säger Mattias Adolfsson.