Betar av en fastighet i taget. Det kommunala fastighetsbolaget Higab satsar på att få ner elförbrukningen i sina fastigheter under vintern. Åtgärderna kommer att spara el motsvarande 15 års förbrukning för en normalstor villa.

I Higabs fastigheter, där bland annat museer, teatrar, kontorslokaler och industrier ingår, har man under många år arbetat med att minska energianvändningen. Målet är att varje år sänka energiförbrukningen med tre procent och därigenom minska miljöpåverkan.

Den här vintern ökas takten på grund av elbristen i Europa och kommunfullmäktiges uppdrag att Göteborgs Stads förvaltningar och bolag ska genomföra energibesparande åtgärder.

Digitala ronderingar och platsbesök

Higab ska systematiskt genomföra energironderingar i fastigheterna, både genom digitala ronderingar och genom platsbesök.

– Vi betar av en fastighet i taget och åtgärdar fel och brister direkt. I den senaste fastigheten lagade vi bland annat en trasig värmeväxlare och en frånluftsfläkt. Vi har också tätat dörrar och fönster och bytt ut mätare som visat fel, säger Sebastian Ek, drifttekniker på Higab.