Utnyttjar tomma ytor. Strax intill Kvibergs kaserner, Musikens Hus och i slakthusområdet växer det grönsaker. Både till försäljning och för eget bruk. Det är Stadens fastighetsbolag Higab som startat ett pilotprojekt med tre stadsnära odlingar intill sina hus.

På baksidan av Musikens Hus har fyra parkeringsplatser omvandlats till en grön oas med odlingslådor, sittplatser och ett trädäck och i slakthusområdet har det skapats en köksträdgård med namnet Slaktarens trädgård. Även i det tidigare militärmuseet i Kviberg breder grönskan ut sig, med bevarade skifferplattor och granitstenar runt odlingsbäddarna.

Fastighetsbolaget Higab har startat ett pilotprojekt för att testa stadsodling.

– Vi tycker det är ett bra sätt att utnyttja oanvända ytor och levandegöra ett område. Förhoppningsvis kan det även skapa trivsamma mötesplatser där människor vill vara. Odlingarna kommer också bidra till att minska urholkningen av den biologiska mångfalden, vilket är ett mål för Göteborgs Stad, säger Johan Carlsson, marknadschef på Higab.

Förverkligar odlingsdrömmar
De tre odlingsplatserna har valts ut med omsorg.

– Vi har tittat på solljus, väderstreck och vind för att hitta platser med bra odlingsförutsättningar. Men vi har också tittat efter platser där det finns intresse från olika aktörer och individer att starta odlingar så att vi har kunnat komma igång fort.

Higab har samarbetat med The Foodprint Lab som har designat varje stadsodling och matchat odlingsplatser med personer och aktörer som vill odla. Jonathan Naraine är arkitekt på The Foodprint Lab:

– Vi är väldigt glada över den här satsningen. Den har gett 25 personer som inte själva har en trädgård möjlighet att förverkliga sina odlingsdrömmar, säger han.

 Försäljning av grönsaker
Men odlingarna sköts inte bara av privatpersoner. Vid till exempel Kvibergs kaserner är det en förening och stadsbönder som odlar och säljer grönsaker till både privatpersoner och restauranger.

– Det är extra spännande att det finns kommersiella aktörer som vill bedriva näringsverksamhet genom att odla stadsnära och samtidigt erbjuda sina produkter till försäljning lokalt, säger Johan Carlsson.

Pilotprojektet kommer att pågå i tre år innan det utvärderas. Om resultatet blir bra kan det bli fler odlingar.

– Vi hoppas hitta lösningar som ger möjlighet att skapa permanenta odlingsplatser vid våra hus runt om i Göteborg, säger Johan Carlsson.

Satsningen är en del av stadsodlingsprojektet Grow Gothenburg som ingår i stadens 400-års-jubileum 2021.