Nya oxelträd i Ernst Wigforss Allé. Träd är en viktig del av stadens uttryck och atmosfär. Nu satsar park- och naturförvaltningen på att återskapa och fräscha upp Ernst Wigforss Allé i Vasastan.

Allén löper längs med Hvitfeldtska gymnasiet består i dag av 29 oxlar. Träden är av varierande ålder, men flera är troligen mer än 100 år gamla.

– De befintliga träden kommer att få en trädvårdande och bevarande beskärning, men några av dem måste tyvärr tas ner säger Johan Blomqvist, som är planeringsledare på park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

De träd som tas ner kommer att ersättas med nya och där det i dag saknas träd kommer det att planteras nya. Arbetet i allén påbörjas under vecka 38 och beräknas vara färdigt i december 2016.