Lindallén längs Stampgatan i centrala Göteborg anlades år 1770. Sedan dess har flera träd av fel sort planterats in i allén. I slutet av veckan kommer de att fällas. Med hjälp av en ovanlig metod kommer träden under våren att ersättas av samma sorts parklind som originalet från 1700-talet.

Park- och naturförvaltningen fick för drygt tio år sedan hjälp av Sveriges Lantbruksuniversitet att ta sticklingar från de ursprungliga lindarna i allén. I vanliga fall förökar man lindar med avläggare, som är ett slags rotskott, och inte med sticklingar, som är en bit av en gren.

40 unga träd på ingång
Av sticklingarna från parklindarna producerades ungplantor.

– De har fått växa till sig i en plantskola. Så fort tjälen gått ur marken kommer vi att plantera de fyrtio första träden, säger parkintendent Eva Maria Hellqvist.

Begränsat livsutrymme
Parklindarna längs Stampgatan har ett säreget utseende som beror på att de är knuthamlade. Knuthamling är en beskäringsmetod som användes förr i tiden, dels för att lindarna skulle få plats på en begränsad yta och dels för att det ansågs vackert.

– Parklindarna har endast drygt en meter att tillgå mellan Stampgatan och muren längs med Fattighusån. Vi kapar och klipper tillbaka de nya skotten så att träden inte överstiger den storlek och form som vi bestämt. Då bildas det knutor längst ut på grenarna, därav namnet knuthamling, säger Eva Maria Hellqvist.