Klarar inte gränsvärdet efter 2020. Analyser från miljöförvaltningen i Göteborg och tre andra storstäder visar att skidvallor och smink innehåller ämnen som är skadliga för hälsa och miljön. ”Vi vill att de som säljer dessa produkter ska få bättre koll på frågor som rör Pfas. Då kan de ställa högre krav på sina produkter”, säger Lars Swanson, tf enhetschef på miljöförvaltningen.

Under 2018 besöktes 86 butiker i Göteborg, Helsingborg, Malmö och Stockholm för att kontrollera om deras varit innehåll högfluorerande ämnen, Pfas och om de kosmetiska produkterna var korrekt märkta.

Kontrollerna visade att sju skidvallor och en foundation innehöll så höga koncentrationer av farliga ämnen att det inte skulle få tillverkas eller säljas inom EU efter den 4 juli 2020, då ett nytt EU-förbud börjar gälla.

I projektet granskades också märkningen av kosmetiska produkter. 135 av 500 produkter hade minst en brist i märkningen.

Farliga för människor
Pfas är ett samlingsnamn för högfluorerade, syntetiska kemikalier. Nästa års EU-förbud gäller ämnet Pfoa (perfluoroktansyra) och ämnen som kan omvandlas till det. Pfoa är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande för människor. Kemikalierna används för att de är vatten-, smuts- och fettavvisande och för att de är motståndskraftiga mot kemisk och biologisk nedbrytning.

I Göteborg besökte miljöförvaltningen tolv butiker, analyserade innehållet i två mattor och tre vallor samt kontrollerade märkningen av 30 kosmetiska produkter. Alla tre skidvallor överskred de gränsvärden som kommer att gälla efter den 4 juli 2020.