Inte mindre än fem restauranger på Viktoriagatan har fått klagomål från grannarna på för höga ljudnivåer sena kvällar och nätter. Miljöförvaltningen har utfärdat vitesföreläggande för en av restaurangerna och utökar nu kontrollerna. Lågfrekvent bullret från basen i musiken och det stora antalet människor är de största problemen.

– Fem restauranger som får klagomål på en så kort gatstump är ganska mycket. Vad vi har sett hittills så är mycket av kritiken befogad och vi kommer att fortsätta att följa upp med mätningar under sommaren, säger Björn Närlundh på miljöförvaltningen.

”Ofta tjejer som skriker hej vilt!”

Det är framförallt de boende i området som har framfört klagomål, dels på hög musik och dels på oväsen från gatan när restaurangernas gäster samlas utanför, särskilt vid stängningsdags.

– Det är oerhört mycket folk som rör sig ute på gatan när restaurangerna stänger, inte minst under lönehelgerna, säger Björn Närlundh.

– De uppför sig i regel inte alls illa, men det låter ändå mycket när så många människor samlas på samma ställe, Av förklarliga skäl höjs rösterna när man varit på fest…Många skriker på varandra tvärs över gatan, ofta tjejer som skriker hej vilt rakt ut!, fortsätter han.

736E.jpg
Boende i markplan

En del av problemet på Viktoriagatan är att några boende i grannskapet har sina lägenheter i bottenplan, jämfört med till exempel Avenyn där lägenheterna ligger högre upp i husen och därmed påverkas mindre av ljudnivån på gatan.

– Men vi har även börjat få in en hel del klagomål från Avenyn, där musiken läcker ut från restaurangerna när de öppnar fönster eller till och med hela fasaderna, säger Björn Närlundh.

Klagomål har också kommit in från grannar i form av boende eller hotell på Magasinsgatan och Vasagatan mellan Avenyn och Södra vägen. Men just nu är det alltså restaurangerna på Viktoriagatan som utmärker sig som de mest utsatta för klagomål.

Kan bli fler vitesförelägganden

– Restaurang Viktoria har fått ett vitesföreläggande om 150.000 kronor om inte bullret från restaurangen åtgärdas. Men även Deja Vu, Inferno och The Queen har fått klagomål och vi förutsätter att åtgärder vidtas där klagomålen är befogade.

Det finns också ytterligare någon restaurang som miljöförvaltningen ännu inte hunnit kontakta.

682C_2.jpg
– Om våra mätningar fortsätter att visa för höga ljudnivåer så kan det bli aktuellt med vitesföreläggande i fler fall, säger Björn Närlundh.

Den maximala ljudnivån utomhus efter klockan 22 är 40 dBA i snitt och 55 dBA i topparna vid fasaden precis utanför en bostad. På offentliga platser är gränsen 50 dBA och inne i bostäder med stängda fönster är gränsen 30 dBA.

– Om ljudet kommer från musik är gränsen 25 dBA och basljudet, alltså själva dunket, har särskilt hårda krav. Just basljudet kan transporteras långt i till exempel fastigheternas bjälklag, säger Björn Närlundh.

Riskerar även serveringstillståndet

Restauranger som överskrider gränserna riskerar inte bara vitesföreläggande om ljudnivåerna inte åtgärdas, utan även begränsningar när serveringstillståndet ska omprövas vid exempelvis ägarbyte, utökning av serveringstid eller –yta. Ett av villkoren för att få servera alkohol är nämligen att man håller sig inom satta ljudnivåer.

I sommar väntar fler ljudmätningar för miljöförvaltningen runt om i staden, både där det har inkommit klagomål och på andra platser.

– Många tycker att det är obehagligt att anmäla, av rädsla för att göra sig ovän med grannarna, men man kan naturligtvis göra anonyma anmälningar, även om det då ofta blir lite svårare för oss att agera, säger Björn Närlundh.

Fotnot:
Miljönämnden är remissinstans vid prövning av serveringstillstånd. Beslutet fattas av sociala resursnämndens tillståndsenhet.