Beslut av kommunfullmäktige. Taxorna för avfall och för vatten och avlopp höjs i Göteborg nästa år. Det beror på att det blivit dyrare att hämta och ta hand om sopor på grund av ökade kostnader för drivmedel, men också underhåll av förbränningsanläggningen i Sävenäs. Hög investeringstakt gör att kostnaderna ökat för vatten och avlopp.

Avfallstaxan höjs i Göteborg från 1 januari 2023 med 12,6 procent. Hushållen kan dock påverka sin avgift.

– Genom att hålla nere sin avfallsmängd kan hushållen både minska sin miljöpåverkan och boendets avfallskostnader, säger Ann-Louise Eliasson, strateg på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Väger restavfall

Göteborg har nämligen vikttaxa sedan många år tillbaka. Det innebär att restavfallet vägs och ju mer ett hushåll lämnar desto dyrare blir det. I och med höjd taxa får en genomsnittlig villa en höjning med 224 kronor per år. Den som bor i lägenhet får höjt med 182 kronor per år, den betalas dock indirekt via hyran.

VA höjs med åtta procent

 Taxan för vatten och avlopp höjs med 8 procent nästa år. Det innebär en ökning med 545 kronor per år för en exempelvilla och 4 498 kronor per år för ett flerbostadshus med 15 lägenheter.  För de som bor i lägenhet betalas avgiften indirekt via hyran, förutom för de som har individuell vattenmätning. När det gäller anläggningsavgiften föreslås en höjning på 5 procent 2023.

Det är kommunfullmäktige i Göteborg som beslutat att höja taxorna.