Nu med sms-tjänst. Måndag 5 september kör Farligt avfall-bilarna i gång igen. Samla ihop färgrester, kemikalier, trasig småelektronik, lampor och annat farligt avfall och lämna det till bilarna. Användbara saker kan du lämna till återbruksbilen. Nytt för hösten är att du kan registrera dig för att få en påminnelse på sms.

– Farligt avfall-bilen kom till 2006 för att underlätta för göteborgare som har svårt att ta sig till en återvinningscentral, säger Anders Lisle.

Tas omhand på miljöriktigt sätt

Farligt avfall-bilarna kan bara ta emot mindre mängder farligt avfall, sådant som besökarna kan bära till lastbilen. Vitvaror, tv-apparater, impregnerat trä och annat måste lämnas in på en återvinningscentral.

När du lämnar in det som farligt avfall kan det tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Kemikalier oskadliggörs genom kontrollerad förbränning och metallen i förpackningar och elektronik återvinns.

Farligt avfall-bilarna börjar köra 5 september och fortsätter hela hösten. Schemat och kartfunktion hittar du på länken nedan

Du kan också registrera dig för sms och få avisering om bilens ankomst till ditt närområde här: goteborg.se/fabilensms