Farligt avfall-bilen har höstpremiär i Göteborg på måndag 6 september. Där kan göteborgarna lämna till exempel batterier, lampor, målarfärg och lösningsmedel. “Det får absolut inte spolas ner i avloppet eller läggas i den vanliga soppåsen”, säger Anders Lisle på kretslopp och vatten.

Många göteborgare har byggt, renoverat och rensat förråd under pandemin. Det har också resulterat i att mängden avfall ökat, bland annat farligt avfall.

– Detta avfall ska samlas in separat för att tas om hand på ett miljöriktigt sätt, säger Anders Lisle.

Det går att lämna mindre mängder till farligt avfall-bilden. Är det vitvaror, tv-apparater, impregnerat trä och annat ska det lämnas på en återvinningscentral. Björkåfrihet följer med farligt avfall-bilen på vissa turer och då går det att lämna möbler, kläder och prylar för återbruk.