Går att lämna mindre mängder. Farligt avfall som färg, lösningsmedel, batterier och lampor ska tas omhand för att inte skada miljön. De går att lämna i mindre mängd till farligt avfall-bilen. Höstturerna startar 31 augusti.

Göteborgarna har renoverat mer under covid-19-pandemin, det är mängden avfall ett bevis på. Behandlat trä ökade med 16 procent under våren och impregnerat trä med 33 procent. Färg, lösningsmedel och andra kemikalier ökade med 20 procent från mars till juli.

– Dessa vätskor är farligt avfall och ska samlas in separat för att tas om hand på ett miljöriktigt sätt. De får absolut inte spolas ner i avloppet, säger Åsa Tärnström på kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

235 stopp runtom i stan

Farligt avfall går att lämna i mindre mängd i farligt avfall-bilen. Vitvaror, TV-apparater, impregnerat trä och annat måste tas till en återvinningscentral.

Höstturerna startar den 31 augusti. Servicen har funnits sedan 2005 för att underlätta för dem som inte kan ta sig till återvinningscentralen. Bilen gör 235 stopp i Göteborg