Backsvalorna stod som spön i backen när kommunalrådet Kia Andreasson (mp) invigde deras nyrenoverade bostäder i Torslandaviken.Äntligen har landets ovanligaste svalart fått en permanent fristad i Göteborg.

– Vi är mycket tacksamma för de insatser som Göteborgs Hamn gjort för att det här skulle bli möjligt, sa Kåre Ström, en av de entusiaster som i flera decennier slagits för att göra Torslandaviken till en fågeloas mitt i en av de mest exploaterade delarna av hela Göteborg.

Duktiga på att gräva

Här häckar cirka 250 par backsvalor i en stor hög med stenmjöl som Vikans kross lämnat efter sig från den tid då här maldes sten. Tid och regn har gjort högen kompakt och närmast oemotståndlig för backsvala, den minsta av våra svalor, som bygger sitt bo i sandbankar.

5C12.jpg
– De är fantastiska på att gräva ut ett bohål exakt så stort att vatten inte förmår tränga in och göra det fuktigt, sa Kåre Ström.

De senaste åren har svalornas boplatser hotas av motocrossåkning. Men genom ett unikt samarbete mellan naturorganisationerna Torslandavikens Naturreservat, SNF och Göteborgs Ornitologiska förening å ena sidan och Göteborgs Hamn å den andra har nu svalhögen kunnat räddas för framtiden.

– Det visar hur långt man kan komma om man sätter sig ned och är kreativa tillsammans, sa Åsa Wilske, miljöchef på Göteborgs Hamn.

Ett steg på vägen

Tillsammans tog man fram en markanvändningsplan där Göteborgs Hamn bland annat lovade att skydda svalhögen genom att lägga en krans av stora stenblock runt hela högen, vilket man nu har gjort.

Naturorganisationerna gav å sin sida fritt fram för hamnen att expandera bland annat kring Risholmen.

För Torslandavikens Naturereservat var invigningen av svalhögen ett steg på vägen.

Vill anlägga vik för vadare

– Om några år hoppas jag att vi kan kalla till en ny invigning. Den gången blir det vårt vadehav som vi ska anläggga söder om Karholmsdammen där man idag tippar muddermassor, sa Gunnar Angert som arbetat hårt i många år för visionen om Torslandaviken.

5990.jpg

Kia Andreasson uttryckte sin beundran för att Gunnar Angert och alla andra entusiaster inte har gett upp, utan kämpat på för svalornas väl och ve i alla år.

Fakta | Backsvala
• Det finns tre arter svalor i landet: backsvala, hussvala och ladusvala.
• Backsvalan är den mest ovanliga av de tre. Den bor i kolonier, ofta i grustag eller sandbankar. Den skiljer sig från de två övriga arterna på att den är brun, med ett brunt bröstband.
• Backsvalan har gått tillbaka på senare tid. Kolonin i Torslandaviken är den största i Göteborg.