Kommunen fick ta emot ungefär 450 tips om skrot och smygtippar i naturen på söndagen. Trycket var så stort under ”Skrotsöndagen” att det var svårt att komma fram på kommunens tipstelefon. Många fler hörde av sig än vad vi hade drömt om säger projektledare Maria Ivarsson på kommunens Kretsloppskontor.

– Det var över förväntan som göteborgarna hörde av sig. Vi tackar alla engagerade människor för deras tips. Det är nu man förstår att göteborgarna är miljömedvetna och att det finns fog att kalla Göteborg för en miljöstad, säger Maria Ivarsson på Kretsloppskontoret.

I bland annat helsidesannonser lovade kommunen att ta bort skrotet på kommunens mark inom två veckor. Under fem timmar på söndagen kunde göteborgarna ringa in sina skrottips. Målet med skrotsöndagen var att öka göteborgarnas engagemang i arbetet för en renare och vackrare stad. Samtidigt som kummunen skulle få värdefulla tips om okända smygtippar.

Bra tips

Det har verkligen varit bra grejor som folk tipsat om berättar Maria Ivarsson. Det är allt från TV-apparater och olja till kylskåp.

Det vanligaste tipset gällde skrotbilar. Av cirka 450 tips gällde 200 skrotbilar. Bilarna ska först lappas. Om ingen hör av sig inom en vecka så kommer bilarna att transporteras bort.

Det största tipset var nog stora tankar som legat och rostat i många år. Det krävs en lastbil bara för att forsla bort dessa. Ett mer udda tips var en kopieringsmaskin bakom Psykologen vid Linnéplatsen. Den är bra att ta bort eftersom elektroniken innehåller många gifter.

Ska försöka hämta allt inom två veckor

Nu ska kommunens förvaltningar strukturera upp alla tipsen och på ett så effektivt sätt som möjligt åka runt och hämta allt.

– Vi ska göra så gott vi kan med att försöka hinna med att hämta allt inom två veckor.

Men det finns en del utmaningar. Det gäller till exempel tipset om skräp som kastats ner från Ramberget på Hisingen. Där gäller det att komma på hur man ska klättra ner för branterna och sedan få upp skrotet.

Kartlägga illegala dumpplatser

Tipsen har också uppmärksammat kommunen på vilka illegala dumpplatser som finns i Göteborg. Oftast ligger olagliga tippar undanskymt. Maria Ivarsson hoppas att tipsen gör att kommunen kan kartlägga de illegala tipparna och att man på ett smart sätt ska kunna hindra att det slängs där igen.

Ett sätt kan vara att sätta en bom längre ner på en väg. Dagens tippar ligger ofta i slutet på en undanskymd väg med bom. Sätts bommen istället där det är mer öppet så kommer troligen de flesta att dra sig för att slänga sitt skräp där.

Vissa missuppfattningar

Det var också många som ringde på söndagen, och som inte uppmärksammat att det bara var skrot som stod på kommunens mark, som tas bort utan kostnad. En hel del av de som ringde trodde att de kostnadsfritt kunde få sin egen bråte borttransporterat. Det endas som sedan tidigare är kostnadsfritt är att få bort sin gamla kyl eller frys.

Tipstelefonen är inte längre öppen. Om det fortfarande finns göteborgare med skrottips kan de höra av sig till de ordinarie kommunala förvaltningarna.

Skrotsöndagen genomfördes av kretsloppskontoret, fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, stadskansliet, AB Framtiden, stadsdelsförvaltningarna, Göteborg & Co och Göteborgs-Posten inom samarbetet Trygg, vacker stad.

Om en del skrot ligger kvar i skogen efter städningen så kan det bero på att det ligger på privat mark. Det är i första hand markägaren som ansvarar för skräpet.