Miljöförvaltningen kräver svar. Hur miljömedvetna är Göteborgs leksakshandlare? Finns det farliga och förbjudna ämnen i de prylar våra barn gärna vill leka med? Nu vill miljöförvaltningen ha klara besked.

När Göteborgs kommunfullmäktige i september 2008 klubbade stadens långsiktiga miljökvalitetsmål valde man att lyfta tre områden som särskilt prioriterade. Ett av dem handlar om att minska miljögifter i barnens vardag.

Nu väljer miljöförvaltningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö att göra gemensam sak.

– Vi kommer att ställa frågor till leksakshandlarna om hur de försäkrar sig om att inga förbjudna ämnen finns i deras leksaker, säger Karin Kruse som är miljöinspektör på miljöförvaltningen i Göteborg.

Farliga ämnen i var femte leksak
Kemikalieinspektionen har tidigare i år analyserat elektroniska leksaker och plastleksaker och kunna konstatera att det finns förbjudna ämnen i var femte leksak. I elektronik är till exempel tungmetaller som kvicksilver, kadmium, bly och krom endast tillåtna i mycket låga halter.

Senare i vår kommer miljöförvaltningen att fortsätta sina granskningar med att undersöka förekomsten av bly, nickel och kadmium i smycken. Sedan december 2011 är kadmium förbjudet i smycken, men även bly kan leda till förgiftningar.

Regnkläder ska utredas
I höst hamnar barnens regnkläder i fokus för miljöinspektionens intresse:

– Det är upp till detaljhandeln att ta ansvar för innehållet i de kläder de säljer. Då gäller det att vet vilka kemikalier man inte vill ha i kläderna och ställa krav på leverantörerna, säger Karin Kruse.