En insats för klimatet på lördag. Lokala idrottsföreningar i Angered och Bergsjön gör en insats för klimatet på lördag och plockar skräp. Detta uppmuntras av Göteborgs Stad som forslar bort skräpet efteråt.

– Det är viktig att uppmärksamma hur det skräpas ned i våra naturområden. Ungdomarna gör en jättebra insats för att motverka nedskräpningen, säger Helena Engvall, naturförvaltare på park- och naturförvaltningen i Göteborg.

Bidrar till något bra

Det är tredje året som idrottsklubbar i Angered och Bergsjön gör en insats för klimatet och plockar skräp. Bakom står idrottens miljöorganisation Städa Sveriges projekt Klubbar för klimatet och företaget Estrella. Idrottsföreningarna städar i natur- och grönområden och utmed gång- och cykelvägar i Angered och Bergsjön.

– Vi bor här och vill att det ska vara ett rent och trevligt område. Det är en trevlig dag att göra något annorlunda med våra medlemmar och samtidigt bidra till något bra, säger representanter från Angereds boxing club som deltagit i projektet alla år.

Får pengar till klubbkassan

På lördag 9 oktober mellan klockan 9.30 och 13 kommer drygt 290 personer från 15 lag och föreningar att delta i insatsen. Föreningarna får 5 000 kronor till sin klubbkassa.

– En renare stad bidrar till en tryggare stad, och det bidrar de medverkande idrottsungdomarna till. Vi är glada över att vi och Estrella kan bidra till att lyfta idrottsföreningarna som den goda kraft i samhället de alltid är. Att också kunna bidra med ekonomiskt tillskott till deras verksamhet för ungdomar känns bra, säger Mårten Heslyk, projektledare på Städa Sverige.