”Töm säcken”. Nu går det inte att slänga sopsäckar i containern "Brännbart" på återvinningscentralen i Kretsloppsparken Alelyckan. Den som kommer med en osorterad sopsäck kommer att behöva öppna säcken och sortera innehållet på plats.

– Det enklaste är att du sorterar ditt avfall innan du åker till återvinningscentralen. Om du är osäker på hur saker ska sorteras kan du få hjälp av personalen på återvinningscentralen, säger Per Hogedal, enhetschef för Kretsloppsparken Alelyckan.

Mer material måste återvinnas

Satsningen kallas Töm säcken och görs för att mer material ska kunna återvinnas eller återbrukas. Satsningen görs också för att minska mängden farligt avfall som elektronik och kemikalier som är skadliga för miljön.

Många andra kommuner arbetar redan så här med bra resultat och nu provar Göteborgs Stad konceptet tillsammans med Kungälvs kommun, Mölndals stad och Renova.Försöket kommer att utvärderas fortlöpande och om det faller väl ut så kan det införas på fler återvinningscentraler.