Det blir ingen höjd avgift på sophämtningen för invånarna i Göteborg, trots att skatten på sopförbränning höjs i sommar. Kretsloppskontoret väljer att betala skatten själva, för att minska sitt egna kapital som vuxit sig väl stort de senaste åren.

Den nya skatten på sopförbränning gäller från 1 juli i år och införs för att få ner koldioxidutsläppen och öka kraftvärmeproduktionen. Det är i första hand mängden plast, och därmed fossilt kol, i soporna som regeringen tycker är för hög.

Skattens storlek beror på förbränningen av soporna. Leder den bara till produktion av värme kan skatten motsvara uppemot 400 kronor per villahushåll, men utvinner man dessutom el ur förbränningen, så kallad kraftvärmeproduktion, minskar skatten.

Mycket el vid förbränning

– Renovas anläggning i Sävenäs är en av de främsta i landet, med en hög el-verkningsgrad, över 15 procent. Det gör att skatten för förbränning här stannar vid motsvarande cirka 50 kronor per hushåll, säger Bengt Lindin, ekonomichef på Kretsloppsskontoret.

Trots allt en kostnad för kommunen, alltså, men den kommer inte att tas ut av hushållen i form av höjd taxa.

– Vi har redan tagit hänsyn till skattehöjningen i vår budget för 2007 och har inget behov av att höja taxorna, säger Bengt Lindin.

Detta trots att verksamheten troligen gör ett underskott på cirka elva miljoner kronor i år och ännu mer 2007.

Tar ur egna kassan

– Anledningen är att vi på grund av tidigare taxehöjningar gjorde rejäla överskott framförallt 2004 och 2005, vilket byggde upp ett eget kapital på 75 miljoner kronor. Det är onödigt mycket, så nu betar vi av det kapitalet ett par år framöver, tills det åtminstone har kommit ned mot 20 miljoner kronor, säger Bengt Lindin.

Om beräkningarna stämmer kommer taxorna, trots den höjda sopförbränningsskatten, därmed inte att behöva ändras enligt index förrän tidigast år 2008.