Endast kranvatten är målet. Fram till årsskiftet ska Göteborgs Stads alla verksamheter Kran-märkas. Det innebär att arbetsplatsen, möten och även externa konferenser ska vara fria från buteljerat vatten. Skälet är att det har positiva effekter på miljön.

Kranmärkningen är en hållbarhetsmärkning som ursprungligen togs fram av Kretslopp och vatten år 2015. Branschorganisationen Svenskt Vatten gillade idén, fick ta över hanteringen av märkningen och bidrar nu till att sprida den över landet.

Några verksamheter i Göteborgs Stad är redan kranmärkta, bland annat Kulturkalaset, Stadsbyggnadskontoret och Kretslopp och vatten. Under året ska fler följa efter.

– I engångsutredningen, som kommunfullmäktige beslutat om, står det att Göteborgs Stad ska kranmärkas senast 31 december 2021, säger Helena Wall.

Hon är kommunikationschef på Kretslopp och vatten, som har i uppdrag att samordna arbetet med kranmärkningen, och berättar att förvaltningen nu ska informera internt i staden om märkningen.

Inget flaskvatten på Kulturkalaset

När hela Göteborgs Stad kranmärkts innebär det att alla sammanhang där staden finns är fritt från vatten på flaska, burk eller tetra pak. På senaste Kulturkalaset, som redan är kranmärkt, fick buteljerat vatten till exempel inte säljas. Även när arbetsplatser vistas externt – till exempel på en konferens – ska kranmärkningen efterlevas.

– Då får man säga till att flaskvatten inte ska serveras, säger Helena Wall.

Gäller att hitta lösningar

Anledningen till att det ska sluta serveras vatten på flaska är de positiva effekterna på miljön. Att producera och leverera en liter flaskvatten drar minst 300 gånger mer energi och släpper ut minst 300 gånger mer av växthusgasen koldioxid än att tappa vatten från kranen.

– Det minskar också avfallet. Det här handlar mycket om en attitydförändring och att hitta andra lösningar. Vill en verksamhet ha kolsyrat vatten går det att skaffa vattenautomat. Det går också att servera kranvatten i karaff eller vattenbehållare med tappkran. Vi är gärna behjälpliga med råd och tips.