Räcker till en lågenergilampa i tre år. Förra året lämnade göteborgarna nästan 800 ton farligt avfall till återvinningscentraler och Farligt Avfall-bilen under år 2011. Nu utökas turerna och man kör med två bilar. På måndag börjar de rulla.

Göteborgarna lämnar allt mer farligt avfall till återvinning. Bilbatterier, spillolja, färgavfall och lösningsmedel dominerar det som lämnas.

– Farligt avfall är mycket viktigt att hantera på rätt sätt. Det får inte hamna i orätta händer, läcka ut eller på annat sätt skapa risker eller miljöskador, säger Glenn Wernäng på Stena Recycling som ansvarar för insamlingen på uppdrag av Kretsloppskontoret i Göteborgs Stad.

Olja är ett bra exempel på hur farligt avfall kan förädlas till ny råvara. Gammal smörjolja kan förädlas och bli till nya oljeprodukter, vilket gör att samhällets användning av orörda oljetillgångar kan minskas.

Miljönyttan med återvinningen är stor. Om samma mängd farligt avfall som återvinns till råvaror istället ersatts av nya material från gruvor, oljefyndigheter med mera hade energiåtgången ökat drastiskt.

– Göteborgarnas inlämning av farligt avfall sparar energi som motsvarar att alla 513.000 göteborgare har en 9W lågenergilampa tänd i tre timmar om dagen i nästan tre år. Så visst gör återvinningen stor skillnad, säger Glenn Wernäng.

Under 2012 utvecklas servicen med ytterligare en Farligt Avfall-bil. Det innebär fler hämtställen och tätare turer.