Har minskat förbrukningen med 25 procent. Butiker och fastighetsägare anslutna till Innerstaden Göteborg har på mindre än tre år minskat sin energiförbrukning med 25 procent. ”Genom tekniska åtgärder och ändrat beteende går det att spara ännu mer”, säger Peter Öhman på Göteborg Energi.

2011 inledde Innerstaden Göteborgs många medlemsföretag och fastighetsägare ett energieffektiviseringsprojekt med målsättningen att på två och ett halvt år sänka energiförbrukningen med 25 procent.

Nu är målet nått och projektet avslutas.

– Men det finns fortfarande mycket kvar att göra, säger Peter Öhman som är försäljningschef på Göteborg Energi som bland annat bidragit med energikartläggningar av fastigheter och butiker under projektets gång.

Vad såg ni vid kartläggningarna?
– Vi har arbetat med två olika spår: Dels olika tekniska åtgärder i fastigheterna – som byte av belysning till mer energisnåla alternativ, men dels också beteendefaktorer säger Peter Öhman, och fortsätter:

– Om till exempel en butik öppnar för kunder klockan tio på förmiddagen behöver det kanske inte var tänt i hela butiken klockan nio. För att ändra på den typen av beteende kan man ta hjälp av smart teknik som aktiveras vid rörelse i fastigheten.

Innerstadens medlemmar har bjudits in till en rad seminarier där bland annat energisnål ljusteknik presenterats. Genom energikartläggningar på plats har medlemmarnas företrädare engagerats och utbildats i att hitta bra lösningar för sin fastighet, och sin butik.

– Fastighetsägarna är ganska lätta att få med – de har ofta en strategi för sitt arbete med energifrågan och hur de kan minska energiförbrukningen. På butiksnivå kan det vara svårare – man kan ha ett hyreskontrakt som går ut om något år och funderar kanske över om en investering är ekonomiskt försvarbar, säger Peter Öhman.