Kan utvecklas efter hand. Leveransboxar med digitala lås där man kan hämta paket när man vill och kanske på sikt fler transporter på älven. Det är några av de nya möjligheter som öppnas genom en innovativ upphandling av samlastningstjänsten Lindholmsleveransen.

På Lindholmen finns sedan 2008 något som heter Lindholmsleveransen. Det är en tjänst som går ut på att leveranser till verksamheter i området samordnas och görs med små, elektriska fordon i stället för lastbilar. Lindholmsleveransens fordon står även för avfallshanteringen i området.

Syftet är att minska den tunga trafiken i området och på så sätt minska buller och luftföroreningar, samt – inte minst – göra gatumiljöerna tryggare för fotgängare.

Annorlunda upphandling
När Lindholmsleveransen nyligen skulle upphandlas på nytt valde Älvstranden Utveckling att utforma upphandlingen på ett sätt som gör det möjligt att utveckla tjänsten efter hand. I upphandlingen lämnades det också öppet exakt hur leverantörerna skulle lösa leveranserna och avfallshanteringen på Lindholmen.

 – Vi fokuserade på vad vi ville uppnå, snarare än att specificera exakt hur det skulle utformas. Leverantörerna kunde lämna anbud där de föreslog helt andra lösningar, säger Louise Larsson, projektledare på Älvstranden Utveckling.

Vinnaren i upphandlingen blev Renova Miljö.

– Deras lösning kommer initialt att vara ganska lik hur det fungerar i dag. Men under avtalsperioden vill vi utveckla tjänsten genom att få fler verksamheter i området att använda Lindholmsleveransen, och på så sätt få bort mer trafik. Vi har också idéer om nya tilläggstjänster som kan minska transporterna ytterligare, säger Louise Larsson.

Leveransboxar på gång
En tilläggstjänst som Älvstranden hoppas kunna lansera redan nästa år är installation av så kallade leveransboxar i fastigheterna. Det skulle göra det möjligt att hämta ut sina paket när man vill, i stället för att som i dag behöva hålla sig på arbetsplatsen i väntan på leveransen.

– Det kan också bli möjligt att skicka paket via boxarna. Den här tjänsten vill vi i förlängningen också göra tillgänglig för privatpersoner som bor, jobbar eller studerar i området, säger Louise Larsson.

Ingår i innovationsprojekt
Upphandlingen har gjorts av Älvstranden Utveckling i nära samarbete med Trafikkontoret och Kretslopp och vatten, och är en del av projektet DenCity. Projektet syftar till att utveckla nya lösningar för hållbara och yteffektiva transporter i tätbebyggda områden.

 I DenCity ingår också Kretslopp och vattens försök med en flytande pråm för sopsortering, och i ett lite längre tidsperspektiv ser Louise Larsson vattenburna transporter på älven som en möjlighet också för Lindholmsleveransen. Genom projektet kommer man också att undersöka hur system liknande Lindholmsleveransen kan skalas upp och användas på andra platser.

– Det finns planer för liknande lösningar i framtida stadsutvecklingsprojekt i Göteborg, och i innerstaden finns redan i dag Stadsleveransen. Också andra städer ser behov av liknande lösningar, till exempel Jönköping som också är med i projektet DenCity, säger Louise Larsson.