Låt skräpmarken blomma. Kan parkeringshuset bli ett växthus? Får man ha grisar mitt i stan? När Niklas Wennberg från föreningen Stadsjord kommer till Frölunda kulturhus för att berätta mer om stadsnära odling är det bara fantasin som sätter gränserna.

Intresset för att själv framställa sin egen mat växer i takt med att allt fler vill bidra till ett hållbart samhälle. Inte minst i Göteborg är det många som testar att odla mitt i staden.

Föreningen Stadsjord vill att odlingarna inte bara ska bidra till en hållbar matförsörjning utan även fungera som mötesplatser för dem som bor i ett kvarter. På Frölunda kulturhus torsdag den 30 januari klockan 19.00 berättar Niklas Wennberg mer om hur det kan gå till.

”Kan grisar och bönor förändra världen?” är titeln på föredraget. Det ges i samarbete med Sensus och entrén är 50 kronor.