Många frågar miljöförvaltningen. Den som tvättar bilen på gatan och låter det orenade vattnet rinna ut i dagvattenbrunnarna bryter mot miljöbalken. Enligt lagen är det nämligen inte tillåtet att släppa ut orenat avloppsvatten.

Många bilägare väljer att tvätta sina bilar på garageuppfarten, gården eller p-platsen. Det förorenade vattnet från tvätten rinner sedan direkt ned i dagvattenledningarna. Därifrån leds vattnet vidare – i de allra flesta fall i orenat skick.

”Lokal miljöpåverkan som inte alls är bra”
– Det är inte bara kemikalier från tvätt- och bilvårdsmedlen som är ett miljöproblem. Tvätten löser också upp partiklar, olja och tungmetaller som rinner rakt ut i närmsta dike eller bäck. Det blir en lokal miljöpåverkan som inte alls är bra, säger Helena Martinell, miljöinspektör på miljöförvaltningen.

Under sommaren har miljöförvaltningen fått fler frågor än vanligt när det gäller biltvätt på gatan. Ofta är det folk som undrar om grannen verkligen får tvätta bilen på garageuppfarten.

Eftersom vattnet från en biltvätt innehåller föroreningar – metaller, oljerester och kemikalier – räknas det som avloppsvatten. Enligt Miljöbalken, som kom 1999, är det inte tillåtet att släppa ut orenat avloppsvatten.

Miljöklassade medel innehåller också kemikalier
– Det står inte uttryckligen att det är förbjudet, men enligt vår tolkning av lagtexten får man inte tvätta bilen på gatan, säger Helena Martinell.

Hon uppmanar istället bilägare att tvätta bilen i en biltvättanläggning, automatisk eller gör-det-själv. Där filtreras det smutsiga tvättvattnet innan det leds till Ryaverket.

Att använda miljöanpassade bilvårdsmedel är bra – men det som spolas av räknas fortfarande som avloppsvatten.

– De miljöklassade medlen innehåller också kemikalier, även om de bryts ned snabbare. Dessutom kvarstår problemet med oljerester och tungmetaller som följer med.

Många använder också mer kemikalier än vad de behöver.

– I regel behöver exempelvis bilen bara avfettas under vinterhalvåret, säger Helena Martinell.