Sprids till fler branscher och större aktörer. Intresset för att låna det man behöver i stället för att äga ökar. Smarta Kartan, Leksaksbiblioteket och Fritidsbanken är bara några exempel som dykt upp i Göteborg under senare år. – Nu kommer också nya och större aktörer med egna initiativ, säger Tove Lund från Sharing city Göteborg.

I Göteborg poppar det hela tiden upp nya initiativ med möjligheter att dela, låna, byta och hyra saker man behöver. En del initiativ är ideella och småskaliga, andra större och mer kommersiella.

Fritidsbanken (som ni kan läsa om i en separat artikel) som lånar ut fritids- och sportartiklar, Grow Gothenburg som matchar odlingsintresserad med odlingsbar mark och Returkultur som utvecklar en digital plattform är några exempel på initiativ som Göteborgs Stad samverkar med.

– Nu ser vi också en trend med fler kommersiell företag som erbjuder tjänster med alternativ till ägande. Allt ifrån de elektriska sparkcyklarna till kläduthyrning på Åhléns och Scorett som hyr ut festskor, säger Tove Lund.

Utveckla nya möjligheter
Hon är samordnare på Sharing city vid förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Sharing city Göteborg är en nationellt satsning för att utveckla möjligheter inom delningsekonomi. I projektet som pågår 2018–2021 fungerar Göteborg, Stockholm, Malmö och Umeå som teststäder. Här ska olika idéer och initiativ kring att låna, hyra och dela testas för att se om de är långsiktigt hållbara och leder till en mer hållbar konsumtion.

Området Masthuggskajen som ska växa fram under kommande år är ett särskilt fokusområde för Sharing city. I området finns redan ett flertal verksamheter som bygger på delningsekonomi och något man vill stärka genom satsningen #delakajen. Ett 20-tal intressenter har anmält intresse och för tillfället pågår planering för de temporära lokaler i området där verksamheterna ska testas. Planen är att öppna i september.

Skapar flöde av människor
Fastighetsägarna i området arbetar också mer långsiktigt på möjligheten att få in delningsverksamheter i bottenvåningen på fastigheterna som ska byggas i området. Bland annat genom koncept för flexibla hyresmodeller.

– Det går helt i linje med det vi ser hos fastighetsägare överlag. Allt fler ha in den här typen av verksamheter, ickekommersiella mötesplatser, i sina fastigheter. Det skapar ett flöde av människor till området även på kvällar och helger och skapar trygghet i området, säger Tove Lund.

Sharing city arbetar även med att utveckla stadens egen roll i delningsekonomin. Och Göteborgs förvaltningar och bolag arbetar redan med att ta fram smarta och resurseffektiva alternativ för exempelvis samutnyttjande av lokaler och utrustning. Den digitala plattformen Tage gör till exempel att begagnande möbler återanvänds inom stadens verksamheter.

Bättre på samverkan
– Men vi kan också bli bättre på att samverka med externa initiativ inom delningsekonomin och hitta gemensamma win-win-lösningar. Staden har ofta infrastrukturen och resurser i form av lokaler och grönytor, medan små företag och andra aktörer har idéerna för själva verksamheten. Sharing city jobbar därför tillsammans med bland annat allmännyttan och kommunala fastighetsbolag för att främja hållbar delningsekonomi, samtidigt som det ger mer levande bostads- och torgområden, säger Tove Lund.

Smarta kartan som lanserades i Göteborg 2016 är en annan viktig satsning, som också blivit flerfaldigt belönad. Det är en webbplats som tagits fram av föreningen Kollaborativ ekonomi Göteborg med stöd Göteborgs Stad där man genom en karta enkelt kan hitta var man kan låna, byta och dela på varor och tjänster. Intresset har varit stort från andra städer och Smarta kartan finns nu också i Malmö, Sjuhäradsregionen och Karlstad.

En utmaning framåt
– Samtidigt ser vi nu en utmaning. I och med att stadsdelarna läggs ner vid årsskiftet försvinner också en del av den stödstruktur och det samarbete som funnits med till exempel Fixoteket och Fritidsbanken. Vi måste fråga oss hur vi som stad ska kunna fortsätta underlätta för alla de goda initiativ som hjälper Göteborgs Stad att nå sina hållbarhetsmål vare sig det gäller en mer resurseffektiv konsumtion eller sociala värden som tillit, trygghet och jämlikhet, säger Tove Lund.