Isiga villagator gör att renhållningsbilarna har svårt att ta sig fram i vissa delar av Göteborg. Här får villaägarna istället dra sitt kärl en bit längs gatan, eller slänga sina sopor i en container som kretsloppskontoret ställt ut.

Även om det töat de senaste dagarna är det fortfarande svårt för sopbilen att komma fram på ett 50-tal villagator i kommunen.

Kan fastna i backarna

– Det ligger ganska tjocka islager på många ställen, säger Malin Andersson, kundservicechef på kretsloppskontoret.

En del göteborgare tycker att det är märkligt att sopbilarna inte tar sig fram när andra bilar gör det. Men Malin Andersson förklarar att renhållningsbilarna är stora, tunga och breda.

På smala och branta gator kan det vara svårt att ta sig fram med det väglag som är. Ibland kommer hjulen utanför de smalare, sandade spåren. Och om sopbilen stannar i en backe kanske den inte kommer därifrån sedan.

– Vi måste lita på våra chaufförers bedömning, säger Malin Andersson.

Listan uppdateras kontinuerligt

Sopbilarna har haft svårt att ta sig fram på en del gator ända sedan snön kom i slutet av november, och det var samma sak förra vintern.

Skälet till att kretsloppskontoret ställt ut containrar på vissa ställen är att folk ska slippa dra sina kärl alltför långt eller i branta backar. Istället kan de, när kärlet är fullt, slänga soppåsarna en och en i containern när de har vägarna förbi.

– Men containern är bara till för hushållsavfall, grovavfallet måste fortfarande tas till en återvinningscentral, säger Malin Andersson.

På Göteborgs Stads hemsida (se länk nedan) finns en förteckning över de adresser i Göteborg dit renhållningsbilen inte kan ta sig för att tömma. Listan uppdateras kontinuerligt allt eftersom väglaget förändras.