Forskar om skatter. Joana Pedroso är Renovas miljöstipendiat 2019. Hon är jurist och forskar vid Göteborgs Universitet. I sin forskning vill hon undersöka förhållandet mellan EU:s regelverk och medlemsländernas möjlighet att beskatta miljöstörande verksamhet.

Stipendienämnden skriver i sin motivering att Joanas forskningsområde är ”ett framåtriktat och spännande nytt område med kopplingar så väl till miljö som avfall. Joana Pedrosos forskning är mycket intressant för Renova i ett framtidsperspektiv med tanke på möjligheterna att förebygga avfall och bidra till en mer cirkulär ekonomi”.

Joana Pedroso menar att EU:s regelverk inte helt tar hänsyn till miljöperspektivet, och med sin forskning vill hon öka medvetenheten om hur EU:s regler om statligt stöd fungerar. Hon vill visa att dessa kan vara en hjälp för att konstruera skatter som styr mot ett hållbarare samhälle.

– Miljöskatterna bör konstrueras så att de verkligen belastar den miljöstörande verksamheten, säger hon.

Joana presenterade sin forskning vid Renovas hållbarhetsseminarium 17 oktober.
Stipendiet som är på 50 000 kronor vill hon använda för forskningsresor.

Avfalls-och återvinningsföretaget Renova ägs av tio kommuner i Västsverige, däribland Göteborgs Stad.