Sorteringsstationer på försök. I början av nästa vecka blir det extra skräpigt i centrum. Men varför? Syftet är att visa hur mycket skräp som slängs i staden, och få folk att tänka till. Och på onsdagen den 5 april plockar politiker, tjänstepersoner och näringsidkare upp alltihop igen på stadens årliga städmorgon.

På årets städmorgon kommer bland annat Trygg vacker stad att visa upp en nyutvecklad sorteringsstation för källsortering i offentliga miljöer, som under året kommer att placeras ut på flera platser runtom i staden på exempelvis badplatser och i parker.

– Många människor källsorterar sitt avfall i hemmet och då känns det naturligt att göra ett försök med sorteringsstationer i den offentliga miljön, säger Stefan Risedahl, projektledare påTrygg vacker stad.

Provåk städfordon
Dessutom kommer man kunna ta en provtur med park- och naturförvaltningens städ- och transportfordon med elhybridmotorer.

Inför evenemanget gör ett uppehåll i städningen av Avenyn, Östra Hamngatan, Kungstorget och Kungsportsplatsen från lördag kväll till onsdag morgon. Syftet är att visa hur mycket skräp som kontinuerligt städas upp och också få människor att reflektera kring sitt eget beteende.

Papperskorgarna töms ändå
Papperskorgar kommer dock att tömmas som vanligt och farligt avfall som exempelvis glas kommer att plockas bort.

Städdagen är ett samarbete mellan Trygg vacker stad, Avenyföreningen och Innerstaden Göteborg.