Under två höstveckor fick alla kommunala kök i Göteborg chansen att köpa in ekomjölk till samma pris som vanlig mjölk. Resultatet: förskolebarn, skolbarn, gymnasieelever och pensionärer drack 71 '.000 liter ekomjölk. Tio gånger mer än i vanliga fall!

”Vi uppmanar nu dig och alla kök att ta chansen att köpa ekomjölk under de kampanjveckor då Arla sänker priset till samma nivå som den konventionella mjölken!” Den uppmaningen riktades till alla kök och köksansvariga i Göteborgs Stad av Matgruppen i Göteborg och Agenda 21. Och nog gav det eko alltid…

Blev en succé

59F0.jpg
Mellan hälften och två tredjedelar av alla kommunala kök i Göteborg hörsammade uppropet. Det visade sig att under veckorna 39 och 40 (månadsskiftet september-oktober) klunkade boende i äldrevården, förskolebarn, skolbarn och skolungdomar i sig 71 tusen liter KRAV-märkt mjölk.

Det skall jämföras med förbrukningen året innan, som bara uppgick till dryga sju tusen liter. Under kampanjveckorna utgjorde ekomjölken dryga 60 procent av all inköpt mjölk i Göteborgs Stad medan ekomjölken bara utgjorde tio procent av inköpen under samma tid året innan.

Ville öka intresset

– Vi är jätteglada över resultatet, meddelar Gun Karlsson en av de kampanjansvariga på Arla Göteborg. Syftet med att sätta ned priset var att upplysa, öka intresset för och stimulera konsumtionen av kravmärkt mjölk och det verkar vi ha lyckats med.

Läs mer om ekomjölkskampanjen och om Nordlyckeskolans matfilosofi i pappersupplagan av Vårt Göteborg som utkommer på lördag den 8 november.
(Tidningen delas ut till alla hushåll i Göteborgs kommun.)