Nudging är effektivt. Fimpomater är ett effektivt sätt att minska nedskräpning av fimpar. I en kampanj som Göteborgs Stad gjorde under juni månad, i samarbete med bland annat organisationen Håll Sverige Rent, minskade nedskräpningen markant.

Fimpar är Sveriges vanligaste skräp och enligt undersökningar kastas en miljard fimpar på marken varje år. I en kampanj i somras i Göteborg användes så kallade fimpomater där man informerade om fimparnas skadliga miljöpåverkan. Rökarna fick också svara på en fråga genom att kasta sin fimp i ett av två hål på insamlingskärlet.

Metoden kallas för nudging och bygger på beteendevetenskap. Metoden går ut på att skicka enkla signaler till människor om hur de kan fatta rätt beslut.

65 procent minskning i Majorna

Kampanjmaterialet satt uppe under en junivecka på platser i Majorna och vid Sillviksbadet på Hisingen. Mätningar visar att fimpnedskräpningen i Majorna minskade med 65 procent under mätperioden. Vid Sillviksbadet var siffran 53 procent.

– Håll Sverige Rent frågade oss om vi ville vara med och göra det här testet. Vi tycker alltid det är intressant och viktigt med olika initiativ för att få ordning på fimpar och skräp, så det var vi gärna. Resultatet gav oss ytterligare bevis för att nudging är ett bra sätt, säger Ulrika Barkman, planeringsledare på park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Dags för Pride-tema

Hon berättar att Göteborgs Stad använder sig av fimpomater vid lite olika tillfällen, men här blev inramningen lite större.

– Vi brukar använda dem på olika sätt med olika budskap. Just nu förbereds de med ett pridetema.

Förutom Göteborgs Stad och Håll Sverige Rent genomfördes kampanjen tillsammans med Beteendelabbet och Philip Morris.