En tioöring per portion. Det är vad som sparades när 37 skolor i Göteborgs stadsdelar deltog i ett projekt för att minska matsvinnet. Ett resultat som kan få stor betydelse i förhållande till de runt 19 miljoner måltider som serveras inom staden varje år.

Varje dag slängs i Göteborgs skolor mat för tiotusentals kronor. Det handlar om ett svinn som får negativa konsekvenser både för miljön och för ekonomin. För att få bukt med problemet startades för ett år sedan ett projekt med avsikt att få eleverna att slänga mindre mat.

− Syftet har varit att hitta metoder för att hantera svinnet, lära sig mer och ta fram kampanjmaterial som funkar, säger Kristofer Palmestål på miljöförvaltningen.

Kampanj i april

En kampanj genomfördes i april och matsvinnet mättes både före och efter. Kostnaden för matsvinnet minskade från 0,83 till 0,73 kronor per portion.

− Vi hade hoppats på ett bra resultat, men det här var till och med lite bättre än väntat, säger Kristofer Palmestål.