Slänger 15 000 ton mat varje år. Varje år slänger vi göteborgare 15 000 ton mat. För ett vanligt hushåll motsvarar det 5000 kronor rätt i soporna. Dålig planering, tidsbrist och billig mat leder ofta till dåliga vanor. Nu startar en kampanj för att begränsa matsvinnet.

För ett par generationer sedan var det en självklarhet att ta till vara minsta matrest. Inget skulle förfaras när hushållskassan var satt under hård press. Idag leder en stressig vardag ofta istället till impulsköp utan genomtänkt inköpsplan, med stort matsvinn som följd.

Mest frukt och grönsaker
Mat som idag slängs efter att ha blivit för gammal, surnat eller möglat hade med mer eftertanke och planering inte behövt hamna i den bruna avfallspåsen.

Genom ökad satsning på informationsarbete hoppas man på Göteborgs Stads förvaltning för Kretslopp och vatten kunna bidra till att minska matsvinnet. Den tvåveckorskampanj som inleds på måndagen kommer bland annat att bedrivas med filminslag på såväl TV som biografer.

– Det vi slänger allra mest är frukt och grönsaker som blivit dåliga ganska snabbt. Bröd ligger också ofta och blir för gammalt, och mejeriprodukter surnar, säger Ulrika Naezer som är kommunikatör på Kretslopp och vatten i Göteborg där avfallsminimering är ett viktigt uppdrag.

Brödsvinnet kan man lätt komma undan genom att skiva brödet, frysa in det man vill äta senare – och mejeriprodukter kan ofta vara bra flera dagar efter att bäst-före-datumet gått ut.

”Inte farligt att smaka”
– Använd dina smak- och luktsinnen. Det är inte farligt att smaka. Och när det gäller frukt och grönt handlar det nog ofta om att inte låta sig frestas av lockpriser och att köpa mer än man egentligen behöver, säger Ulrika Naezer.

På Kretslopp och vatten skiljer man på matavfall och matsvinn.

– Avfall som fruktskal och kaffesump vill vi gärna få in för att kunna producera biogas, men det är tio gånger bättre att äta upp maten än att göra biogas av den, säger Ulrika Naezer.