Kopplas ihop med nya rör. Fontänen och skulpturen Floras kulle i Kungsparken har varit avstängd i flera år. Nu läggs nya rör ner i marken och både statyn och brunnskaret restaureras. Lagom till sommaren ska kanalvatten spruta ur fontänen.

Skulpturen ”Flickan och sjötrollen” på Floras kulle är gjord som en fontän, men vattenledningen som försörjt konstverket med vatten har varit trasigt i flera år.

Nu tar park- och naturförvaltningen tag i problemet och kopplar ihop det befintliga vattensystemet under fontänen med nya rör som dras från kanalen.

– Det blir en mer kostnadseffektiv och miljövänlig lösning genom att vi inte behöver starta upp ett nytt abonnemang för vattnet, och att det vatten som används cirkulerar från fontänen till kanalen och tillbaka igen, säger Johan Blomqvist, planeringsledare på park- och naturförvaltningen.

Putsas upp och får ny belysning
Förutom att det blir vatten i fontänen får skulpturen och brunnskaret en ansiktslyftning.

– Skulpturen och flickan har blivit vandaliserad flera gånger. Den har blivit avslagen på mitten och huvudet har också åkt av, men det hittade vi som tur var längre bort i parken. Det finns därför en del sprickor i skulpturen och även i brunnskaret som behöver lagas, säger Johan Blomqvist.

Arbetet påbörjas i mars och beräknas bli klart i slutet av maj. I samband med restaureringen blir det också ny belysning runt skulpturen.