Skräpsug kommer åt där sopmaskiner går bet. Nu blir ”fimpdammsugaren” en vanlig syn på Göteborgs gator. Park- och naturförvaltningen har köpt in sex stycken bärbara skräpsugar, främst för att få upp fimpar som ligger mellan gatstenar.

– Vi har börjat använda dem nu efter första maj, till att börja med i centrum men sedan överallt där det är svårt att komma åt med våra sopmaskiner, säger Ingvar Brattefjäll, ledare för projektet Trygg, vacker stad.

Så mycket som hälften av allt skräp som plockas upp i Göteborg är cigarettfimpar, det har mätningar visat. Och fimpar som ”gömmer sig” mellan gatstenarna är extra svårt för maskiner och borstar att få upp. Där blir de nya fimpdammsugarna ett perfekt verktyg.

– Men det handlar inte bara om fimpar mellan gatsten. De här sugarna kommer åt överallt där sopmaskinerna inte gör det; bakom elskåp, nära stolpar och under bänkar, säger Ingvar Brattefjäll.

-En väntkur, till exempel, kan ju upplevas som väldigt otrivsam om det ligger kvar en massa skräp där, trots att gatan eller gångbanan i närheten är helt rensopad.

Sex stycken för 5 000 kronor styck
De nya fimpdammsugarna kostar cirka 5 000 kr styck och har en säck som rymmer 10 -12 liter skräp. Den hängs på axeln och drivs med bensin, i motsats till den elektriska fimpdammsugare som tidigare kunde ses på Avenyn och som ägdes av fastighetsägarna där.

– Det var för klena grejer, så den används inte längre. Det här är proffsutrustning och då måste det vara bensindrivet, säger Ingvar Brattefjäll.

Han håller med om att bensin inte är det bästa för luftmiljön, men säger att det inte finns så mycket att välja på om man vill ha effektiva maskiner.

– Vi kommer att köra på alkylatbensin som är mycket bättre för miljön och hälsan än vanlig bensin, säger Ingvar Brattefjäll.

Han påpekar att den nya utrustningen ska användas till punktinsatser, inte till att städa hela gator.

– Och vi kommer att göra det tidigt på morgnarna, innan folk har stigit upp.