Svårt svara på kundernas frågor. Allt fler konsumenter är medvetna om att kläderna de köper kan innehålla kemikalier och andra farliga ämnen. Men ute i butikerna är personalens kunskap om kemikalier ofta otillräcklig. Det visar den miljötillsyn som gjorts i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Undersökningen gjordes i 19 butiker, varav fyra i Göteborg. Fokus låg på butiker som säljer ytterkläder till barn och unga. Det man tittade på var bland annat butikernas egenkontroll, deras kunskaper om den rådande kemikalielagstiftningen och om de ställer skriftliga kemikaliekrav på sina leverantörer.

Ska svara inom 45 dagar
Resultatet visar att detaljhandeln i flera fall saknar tillräckliga kunskaper. När kunden vill veta om det till exempel finns otillåtna halter av någon tungmetall i dragkedjan eller ftalater i plasttrycket på den barnoverall de tänker köpa är det inte säkert att butikspersonalen kan ge ett tydligt svar.

− Enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach har kunden rätt att få svar på sina frågor om ett plaggs kemikalieinnehåll inom 45 dagar, men det är långt ifrån alla som känner till att de har den skyldigheten, säger Ulrika Siemers, miljöinspektör på miljöförvaltningen:

− Och även om de kontaktar sin leverantör för att få svar på kundens fråga har de ofta svårt att tolka den dokumentation de får, och sedan också problem med att förmedla svaret till kunden.

Helsingborg ny medlem i samarbetet
I samband med tillsynen köptes dessutom tio plagg in som stickprov för att undersöka kemikaliehalterna i dem. Alla plagg fick godkänt gällande de ämnen som analyserades.

Samarbetet mellan miljöförvaltningarna i Göteborg, Stockholm och Malmö har nu pågått i flera år när det gäller de här frågorna. Tidigare har man gjort liknande kemikalierelaterade undersökningar i butiker som säljer till exempel leksaker och smycken till barn.

Arbetet fortsätter under året med bland annat varor av PVC, bland annat ur badrumssortimentet. Från och med i år ingår även Helsingborg i samarbetet.