Utmaningen: att bevisa att hon är lönsam. Klara ska bevisa att det är lönsamt för Göteborgs Stad att ha en anställd som odlar grönsaker till   skolor och äldreboende istället för att köpa av en grossist. Hon har tre år på sig. Förhoppningen är att odlingen ska få efterföljare på andra platser.

– Jag vill bygga upp ett så naturnära jordbruk som möjligt. Och det ska vara både ekologiskt och ekonomiskt hållbart, säger Klara Hansson, projektledare, odlare och trädgårdsmästare.

Hon disponerar 2 500 kvadratmeter av kommunens mark, en tidigare kalvhage, på Angereds gård.

Kopplat till treårigt EU-projekt
Där ska hon anlägga en modellodling som också är en fallstudie kopplad till det treåriga EU-projektet SATURN. Med enkla redskap, och teknik för både säsongsförlängning och biointensiv odling vill hon utmana rådande ordning för matförsörjning.

– Jag är en växtnörd på många sätt och vill se en förändring. Konventionellt jordbruk av idag är inget vi kan fortsätta med. Det skapar till exempel problem med erosion och stor användning av fossila bränslen. Med exempelvis Market gardening* eller plöjningsfritt jordbruk finns stora möjligheter att behålla kolet i jorden, säger Klara Hansson.

Det finns en röd tråd, om än både krokig och lång, i hennes engagemang för att odla på naturens villkor.

  • Hon är född i Lindome och favoritsysslan i barndomen var att hälsa på hos grannen som hade jordbruk.

”Ville göra något bra som inte sabbade planeten”
– Där fick jag vara med och ta in hö och utfodra djuren, berättar Klara Hansson.

  • Hon gick i montessoriskola och fick lära sig att utgå ifrån det stora för att sedan zooma in på det lilla konkreta och förstå helheten.
  • Hon läste fyra år i Skövde till biståndsingenjör.

– Jag ville göra något bra som inte sabbade planeten, säger Klara Hansson.

  • Så småningom har detta tänkande lett henne på flera resor runt om i världen där hon handfast lärt sig småskalig odling.

Tog vara på det som växte vilt
– I Moldavien mötte jag på ett icke mekaniserat jordbruk.  Där rådde ett hållbarhetstänk. Från de syrade grönsakerna i jordkällaren och den färska fårosten till ramslöken från skogen. Det var grymt trevligt att se den stolthet som man producerade allt på egen hand, säger Klara Hansson.

Kunskapen förde henne till en kurs i permakultur i Jordanien. Permakultur handlar om en vision om ett hållbart samhälle byggt på de lokala förhållandena.

-Det är ett systemtänkande om hur vi bygger upp vårt ekosystem istället för att slita på det, säger Klara Hansson.

Därmed är vi tillbaka i Göteborg där hon bland annat jobbat på Botaniska trädgården för att lära mer om buskar och träd, gått trädgårdsmästarutbildning på Gunnebo och drivit egna företaget Stadssallad, som ägnade sig åt undervisning och tog vara på det som växte vilt på allmänna platser.

– Det började i liten skala där jag samarbetade med restaurangkockar och levererade säsongens grönska som användes antingen som dekoration eller för sina smakers skull, berättar Klara Hansson som även arbetade med att starta odlingarna av grönsaker i frihamnen.

Kan kultivera sina samlade kunskaper
På hennes meritlista finns även att hon under ett par år rest i blanda annat USA och Australien och jobbat på små gårdar.

– Det var nyttigt att jobba med erfarna odlare och förstå hela processen, även de sista leden i kedjan, skörd och försäljning, säger Klara Hansson och redovisar en annan lärdom hon gjort under sina resor:

– Det är de som bor på en plats som också vet bäst vad som ska odlas där och hur det ska ske.

När fastighetskontoret annonserade efter en ”pedagogisk stadsbrukare med kommersiell inriktning”, sa det klick. Klara Hansson kände att hon i det treåriga EU-projektet kunde kultivera sina samlade kunskaper.

– Min förhoppning är att få igång en odling, från frö till paketering, som kan stå modell för liknande odlingar och samtidigt ta emot besök både från skolbarn och intresserade kommuner. Vi ska producera både grönsaker och nya stadsbönder.

Har varit ett bra odlingsår
I hennes vision ingår biologisk mångfald, medverkan till integration i samhället och möjlighet till försörjning för fler personer.

– Eftersom jag fick tillgång till marken så sent som i maj hade jag ingen perfekt plan för året. Men jag tänkte mig att odla klassikern tomater, för det gillar barn, säger Klara Hansson och fortsätter räkna upp en lång rad av grönsaker för årets odling. Det är ärtor, bönor, purjolök, salladslök, grönkål, svartkål zucchini och gurkor med mera med mera.

På sensommaren, inne i skördetiden, kan Klara Hansson konstatera att det varit ett bra odlingsår.

Senaste skördetillfället gav på 80 kilo av blandade grönsaker som levererades till Hammarkulleskolan, Hjällboskolan, Gunnareds äldreboende och Hammarhus äldreboende.