En fjärde avfallspanna vid sopförbränningsanläggningen i Sävenäs kan nu börja byggas, sedan Högsta Domstolen beslutat att inte ta upp ett överklagat miljötillstånd.

Det innebär att ägaren Renova får rätt att i framtiden förbränna upp till 550.000 ton avfall per år i Sävenäs. Det nuvarande miljötillståndet är begränsat till 460.000 ton.

HD avvisar målet

Renova ansökte om utökad förbränning redan för flera år sedan. Sommaren 2005 kom miljödomstolens godkännande. Men utslaget överklagades av Svenska Naturskyddsföreningen till miljööverdomstolen, som i höstas godkände utbyggnadsplanerna. Samtidigt skärptes dock miljökraven för avfallstransporterna.

Även detta utslag överklagades, men genom att Högsta Domstolen nu avvisar målet vinner tillståndet laga kraft.

Enligt Renova innebär den utökade sopförbränningen en miljövinst, eftersom energin i avfallet ger upphov till värme och el motsvarande förbränning av 125.000 ton olja per år.