Göteborg Energis styrelse gav på tisdagen klartecken till att fortsätta upphandlingen av det planerade gaskraftvärmeverket i Ryahamnen. För att bygget ska bli av måste investeringen på 1.7 miljarder bli lönsam. Det hänger på hur skattereglerna för kraftvärmeproduktion ska se ut i framtiden.

– Styrelsen har givit mig fullmakt att upphandla både anläggning och gas med avbeställningsrätt fram till första juli nästa sommar. Huvudriktningen är att vi tror att vi kan genomföra projektet, men det finns ett par osäkerheter, säger Göteborg Energis VD Anders Hedenstedt.

Byggstart inte spikad

Nu pågår slutförhandlingar med en anläggningsleverantör och även förhandlingar med en gasleverantör. Men inget datum för byggstart är spikat. Osäkerheterna gäller dels förlängningen av miljötillståndet, dels skattelagstiftningen för kraftvärme.

-Formellt finns det fortfarande en fråga om tillståndsförlängningen som kommer upp den 16 oktober i regeringen, det betraktar vi som en formalitet eftersom miljödomstolen redan har sagt ja, säger Anders Hedenstedt.

Beskattningen avgörande

En större osäkerhet gäller skatterna på kraftvärme. De är avgörande för om projektet är ekonomiskt genomförbart.

– Beskattningen i Sverige är inte klar än, det är ju ett dilemma för oss. EU lämnade ett besked om kraftvärmebeskattningen som bara kommer att gälla till utgången av 2005. Det har vi ingen nytta av eftersom gaskraftvärmeverket inte har tagits i drift innan dess. Det är ett antal skatteutredningar som pågår, därför är det en viss osäkerhet kring framtiden för oss, och det är därför beslutet är villkorat, säger Ola Nordgren som leder gaskraftvärmeprojektet vid Göteborg Energi.