”Bilen, biffen, bostaden” är kvällens tre spår. På onsdag den 20 februari är det dags för den tredje debatten i serien Göteborg Live. Nu är det frågan om hur vi kan skapa en stad för kommande generationer som ska luftas. Stadsarkitekt Björn Siesjö är som vanligt på plats tillsammans med en rad andra debattörer.

Den första debatten i serien handlade om tillgängliga bostäder för funktionshindrade, den andra om framtidens trafik. Bägge gångerna har Älvrummet haft fullt hus och debatten blivit livlig. Onsdagen den 20 februari är det klimatfrågans tur att hamna i fokus.

− Det handlar om hur vi kan bygga en hållbar stad för framtiden. För min del handlar det främst om en mindre grad av bilar och fossila bränslen, men också om hur vi bor och det vi äter. Det är sådant som drar mycket energi, säger Björn Siesjö.

Om debatten kommer hetta till lite extra kring något, tror han att det kan vara just bilarna

− Göteborg är en utpräglad bilstad och är också byggd som en bilstad. Det kommer alltid att finnas några som tycker det är fel att förändra det, säger Björn Siesjö.

Väckt intresse för stadsutveckling
Bakom debattserien står stadsbyggnadskontoret och idén är att en levande stad kräver en levande debatt. Björn Siesjö tycker att de debatter som har varit hittills har varit mycket givande och att fler har börjat intressera sig för stadsutveckling.

− Det finns ett ökat medvetande hos göteborgarna och ett väckt intresse för de här frågorna. Det ser vi genom den respons vi får i sociala medier och annat, säger han.

Några av de övriga debattdeltagarna den 20 februari är miljödebattören och biologen Stefan Edman, Jennie Rodin från Naturskyddsföreningen och Marina Fritsche från Wallenstam.

Debatten startar i Älvrummet klockan 18 och det är fri entré.