Statliga Klimp-programmet nu avslutat. Tack vare fem olika projekt har Göteborg minskat utsläppen av klimatgasen koldioxid med 8.200 ton per år mellan 2008 och 2012. För detta får Göteborgs Stad 9,8 miljoner kronor ur Klimp, det statliga Klimatinvesteringsprogrammet, som nu avslutas.

De insparade utsläppen på 8.200 ton motsvarar koldioxid från 2.700 personbilar per år.

– Vi är nöjda. Det är roligt att vi har kunna ro hem ett så här stort och långsiktigt projekt, säger Louise Fäldt, handläggare på miljöförvaltningen.

El i hamnen
Ett av de fem delprojekten är Göteborgs Hamns elanslutning av Stenas färjor vid Majnabbe- och Masthuggsterminalerna. Det har lett till att 2.600 ton fartygsbränsle per år har ersatts med el. Här minskar inte bara utsläppen av koldioxid, utan också luftföroreningarna i centrala Göteborg. Hamnens arbete med elanslutning av fartyg vid kaj har fått en rad miljöpriser och blivit ett föredöme för andra hamnar i världen.

I projektet ”Energieffektiva hus vid Ängås” har Egnahemsbolaget byggt 22 par- och radhus, med målet att bygga mer energieffektivt än Boverkets byggregler. I Ängås har kraven på energiprestanda satts på 60 kWh/m² och år, jämfört med Boverkets krav; 90 kWh/m² och år. Egnahemsbolaget har fattat policybeslut att alla bostäder de bygger i framtiden ska få kravet högst 50 kWh/m² och år.

Megaloppis i Majorna
Även idén att göra Majorna till en ekologisk stadsdel har fått pengar i den här ”Klimpen”. Här har det startas projekt som Cykelkärran, Bevara Sjöbergen, glada grisar i Kungsladugård och den årligen återkommande Megaloppisen.
– Majorna-projektet har blivit väldigt folkligt och verkligen fått med sig medborgarna, vilket är extra roligt, säger Louise Fäldt.

Två andra Klimp-projekt gällde en årlig cykeldag i Göteborg samt återvinning av metangas vid servicearbeten. Det fanns också ett sjätte projekt om att utbilda nya målgrupper i eco-driving, alltså att köra bil bränslesnålt. Där planerades utbildning för 100 personer. Men det blev bara en enda person, som tog en körlektion.

– Eco-driving är helt klart en jättebra åtgärd för att minska utsläppen av koldioxid. Att det inte genomfördes här berodde på att vi inte mäktade med det, av olika administrativa skäl, säger Louise Fäldt.

28 projekt
Göteborg ville ändå ha lite ersättning för planeringen av eco-drivingprojektet, men det sade Naturvårdsverket nej till.

Under åren 2008 – 2012 blev den totala miljörelaterade investeringen 32,7 miljoner kronor för de fem projekten. Göteborg Stad får alltså 9,8 miljoner kronor i Klimp-bidrag.

Och därmed sätts punkt för Klimpen för Göteborgs del. I siffror kan det långa miljöprogrammet mellan 2003 och 2012 sammanfattas så här:

Totalt har 234 miljoner kronor investerats, av vilket Göteborg har fått 78 miljoner kronor i bidrag. Det har lett till 28 olika projekt som har minskat utsläppen av koldioxid med 37.333 ton.