Modejournalisten Ebba von Sydow, miljödebattören Stefan Edman och miljöförvaltningens chef Christina Börjesson med flera gör gemensam sak med många ungdomar när de deltar i tidningen Klimatinspiration. Tidningen, som delas ut som bilaga till Göteborgs Posten på tisdagen, vill uppmana till diskussion runt klimatsmarta val för livsstil och konsumtion.

– Vi vill inspirera till en klimatanpassad livsstil med fokus på klimatsmart konsumtion och vi hoppas att tidningen ska fungera som ett underlag eller ett ”läromedel” när klimatfrågorna diskuteras i skolorna, säger Vivianne E. Rosqvist, kommunikationschef på miljöförvaltningen

Nya spännande infallsvinklar

Det är miljöförvaltningen som tillsammans med Göteborgspriset för hållbar utveckling står bakom tidningen under samlingsnamnet Leve Klotet. Många andra organisationer inom Göteborgs Stad och samarbetspartners till prisorganisationen har bidragit med köpta annonser

Ambitionen från Leve Klotets sida är att de som läser tidningen ska hitta nya spännande infallsvinklar om klimatsmarta val vid konsumtion. Att det är mer klimatsmart att konsumera upplevelser än prylar är ett av budskapen.

Alla är välkomna att ta del av tidningen som distribueras som bilaga i GP den 4 november. Men målgruppen som Leve Klotet valt denna gång är i första hand ungdomar och unga vuxna.

Skickas ut till alla grundskolor och gymnasier

I november december kommer tidningen att skickas ut i digitalt format till alla högstadie- och gymnasieskolor i Göteborg.

– Vi har valt att skriva om mat, musik och kläder. Vi har också valt bort. Vi skriver exempelvis inte om bostäders uppvärmning för vår målgrupp kan ofta inte påverka var de ska bo. Vi skriver inte heller om transporter för vi vet att de flesta unga som bor i storstad redan åker miljövänligt i sin vardag, säger Vivianne E. Rosqvist.

– En del gör mycket för klimatet redan nu men det är många som inte kommit igång än. Leve klotet tror inte på förmaningar och tillrättavisning utan mer på att skapa hopp och inspiration.