Foto: Matilda Karlsson

Kampanjvecka om klimatkost. Mer grönsaker i grytan eller fisk i stället för nötkött i burgaren – det finns många sätt att minska matens klimatpåverkan. Under hela vecka 40 genomförs kampanjen Klimatsmarta veckan i Göteborgs skolor och förskolor för att sprida kunskap hos barnen om det klimatarbete som gör i skolköken året runt.

– På tisdag den 1 oktober är det vegetariska världsdagen och då är maten i alla kommunala skolor och förskolor helt vegetarisk. Under resten av veckan serverar vi andra klimatsmarta rätter som inte behöver vara vegetariska – till exempel köttfärssås där en del av köttet bytts ut mot morötter. Vi vill medvetandegöra barnen och kanske indirekt också deras vårdnadshavare, säger Anna Rombin Sundbäck som är områdeschef för intern service i stadsdelen Centrum.

Informerar på bordsduken
Förutom den klimatsmarta menyn har man inför kampanjveckan tagit fram särskilda bordsdukar med information om bland annat hur stor klimatpåverkan olika livsmedel har och hur många koldioxidekvivalenter olika måltider motsvarar.

– Vi har också kontaktat grund- och förskoleförvaltningarna, så att skolorna och förskolorna förhoppningsvis tar upp det klimatsmarta temat i undervisningen, säger Anna Rombin Sundbäck.

Satsningen görs för att sprida kunskap till barnen om hur stor påverkan maten har på klimatet, och uppmärksamma det klimatarbete som sedan lång tid tillbaka görs i stadens skol- och förskolekök.

–Vi har jobbat i många år med de här frågorna, särskilt sedan 2014 då det beslutades att allt kött skulle vara ekologiskt. Det är ett arbete som pågår året runt, som vi vill synliggöra den här veckan, säger Anna Rombin Sundbäck.