Visar på långsiktigt hållbara lösningar. Fram till 2050 ska Göteborg minska utsläppen av växthusgaser till en hållbar och rättvis nivå. Hur de ska gå till formuleras i klimatprogrammet som i förra veckan antogs av fullmäktige. Det riktar sig i första hand till politiker och tjänstemän – men tanken är att det också ska öka näringslivets och göteborgarnas klimatengagemang.

– Klimatprogrammet är väldigt ambitiöst. Det innehåller både traditionella klimatmål – som energi och transporter – men vi har också vågat sätta mål för konsumtion, säger Svante Sjöstedt, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Göteborg har sedan tidigare ett miljöprogram med 212 konkreta åtgärder. Nu kompletteras det med ett klimatstrategiskt program som tar ett helhetsgrepp på stadens klimatarbete.

Livsstilen påverkar klimatet
Programmet pekar på långsiktiga lösningar inom fem områden – utbildning, samhällsplanering, energi, transport och konsumtion.

– Vi är nog först i landet med att sätta upp mål för att minska klimatpåverkan från flyg, mat och det avfall som konsumtionen medför. Det tillför ett extra fokus på hållbar livsstil för göteborgarna, säger Svante Sjöstedt.

Förslaget till Klimatstrategiskt program klubbades igenom på kommunfullmäktiges i förra veckan, den 4 september.