Den kyliga vintern har försvårat arbetet med att sanera klottret runt om i Göteborg. Men med de närmaste dagarnas ljummare vindar kommer möjligheten att bli av med den kostsamma skadegörelsen.

– Det bör helst vara några plusgrader för att vi ska kunna sanera klottret effektivt. Det går när det är kallare, men det tar mycket längre tid, säger Andreas Mossberg på trafikkontoret.

”Vill att målningarna ska synas”

– Därför ägnar vi kyligare dagar åt att lokalisera klottret och planera våra åtgärder, så att vi kan rycka ut med full styrka så fort det blir en lite varmare dag.

Under de veckor med minusgrader som har passerat har klottret hunnit breda ut sig i stan. En snabb insats är annars den effektivaste åtgärden när det gäller att stävja klotterproblemet.

– Klottrare vill att deras målningar ska synas, därför söker de sig till ställen där det får sitta kvar så länge som möjligt. Är vi snabba att sanera så söker de sig någon annanstans, säger Andreas Mossberg.

Snabbt samarbete hjälper

Därför har man i Göteborg också sedan länge satsat på bred samverkan mellan flera kommunala förvaltningar och privata fastighetsägare för att möta skadegörelsen på bred front.

– Det är viktigt att vi agerar samtidigt och tillsammans så att man inte lämnar luckor i ett område som klottrarna kan uppfatta som fria, säger Andreas Mossberg.

2A22.jpg
Göteborg är relativt förskonat från klotter på husfasader och privata bilar, men centrum är relativt hårt drabbat. Annars söker sig förövarna gärna till anläggningar med begränsad insyn, som vattentorn och liknande.

– Faran är att klottrarna söker sig till ställen där det är svårt att komma åt för sanering, som bergshällar och broar. Det innebär naturligtvis risker både för klottrarna själva och för vår personal, säger Andreas Mossberg.

Riktar kreativiteten åt bättre håll

Det förebyggande arbetet blir därför allt viktigare, alltifrån att skydda klotterbara ytor med växter eller spaljéer för att försvåra angrepp.

Göteborgs Stads satsning Ung Kultur 116 bedriver uppsökande verksamhet för att försöka rikta klottrarnas energi mot andra typer av konstnärlig kreativitet.

– Det är ett steg i rätt riktning för att uppnå Göteborgs nollvision vad gäller klotter. Saneringen kostar skattebetalarna cirka 16 miljoner kr varje år och ger inget mervärde tillbaka, det är bara pengar som inte kan användas i kommunens andra verksamheter, säger Andreas Mossberg.

2AEE.jpg

Foto: Colourbox