Delar med afrikanskt livsmedelsprojekt. Kofi Annan och livsmedelsprojektet Tigray i Etiopien delar Göteborgspriset för hållbar utveckling 2011. Årets tema är hållbar livsmedelsförsörjning och pristagarna har engagemanget i Afrika gemensamt – kontinenten med den snabbaste befolkningsökningen och de mest utarmade jordarna. Priset delas ut den 14 december.

Kofi Annan har tagit på sig ledartröjan för Afrikas gröna revolution och Tigray-projektet är ett framgångsrikt lokalt initiativ i Etiopien.

Har engagerat sig i Afrikas utveckling
– Att priset går till hållbar livsmedelsförsörjning i kombination med fattigdomsbekämpning och samhällsutveckling är något som känns helt rätt i tiden. Matbehovet i världen väntas öka med 70 procent fram till 2050. Det är ett väldigt aktuellt tema och vi har fantastiska pristagare, säger John Holmberg, vicerektor på Chalmers och ordförande i prisjuryn.

Kofi Annan, som var FN:s generalsekreterare mellan 1997 och 2006, har engagerat sig i Afrikas utveckling genom att fungera som en brygga mellan västerländskt kapital och kunskaper och lokala initiativ.

5FD2.jpg
Han har spelat en avgörande roll i framväxandet av AGRA, en organisation som sedan 2006 systematiskt arbetar för att skapa basen för ekonomisk utveckling, med början i småskaliga jordbruk.

Jordbruken drivs främst av kvinnor
Livsmedelsprojektet Tigray startade 1996 och består av jordbrukare med små odlingslotter. Precis som jordbruken inom AGRA drivs de huvudsakligen av kvinnor. Trots de svåra förutsättningarna – erosionsdrabbade, näringsfattiga jordar och torkperioder – har de lyckats med att utveckla ett hållbart jordbruk.

Resultatet är större skördar, ökade inkomster samtidigt som grundvattennivåerna stigit, marken blivit bördigare och den biologiska mångfalden ökat. Nu används projektets erfarenheter i 165 spannmålsproducerande distrikt i Etiopien.

– Vi tycker att vi har hittat en bra kombination för priset: Kofi Annan som är en förgrundsgestalt och ett fungerande lokalt exempel som fått spridning, säger John Holmberg.

I december kommer Kofi Annan och Sue Edwards från Tigray-projektet till Göteborg för att ta emot priset som består av en miljon kronor.

”Göteborgspriset är Sveriges största miljöpris”
– Vi är väldigt glada för att Kofi Annan, som sagt att han inte tar emot fler priser, ändå väljer att komma hit, säger John Holmberg.

Göteborgs stad instiftade priset 1999 tillsammans med elva företag. Syftet är att stimulera fortsatt utveckling och uppmärksamma strategiskt arbete för hållbar utveckling, nationellt och internationellt.

Genom åren har flera internationellt kända miljöprofiler fått priset, bland andra Gro Harlem Brundtland och Al Gore.

– Göteborgspriset är Sveriges största miljöpris. Ett imponerande initiativ och det är väldigt roligt att staden jobbar så konstruktivt med priset, säger jurymedlemmen Annika Åhnberg, tidigare jordbruksminister och fristående debattör och konsult inom jordbruks och livsmedelsområdet.