Ny bullerkarta på goteborg.se Många göteborgare lever med en bullersituation som inte är bra på lång sikt. Nu finns möjligheten att på goteborg.se själv granska stadens bullerkartläggning. Hur ser det ut där du bor?

Zooma in bullernivåerna i din stadsdel (en bit ner på sidan)

Att ett stort antal göteborgare bor och vistas i miljöer med buller som överstiger riktvärdet 55 decibel är känt sedan tidigare. Cirka 100 000 beräknas ha över 55 dBA vid sin bostad. Fler än 10 000 har till och med över 65 dBA.

För att göra det enklare för medborgarna att själva kolla bullernivån i de miljöer där man bor och vistas har miljöförvaltningen nu lagt ut sökbara bullerkartor på goteborg.se.

Detaljgranska på egen hand
På bullerkartan kan man själv zooma in och på detaljnivå granska uppmätta bullernivåer.

– Siffrorna är hämtade från trafikmätningar gjorda 2013 och baserar sig på genomsnittligt buller över ett dygn. Just nu bearbetar vi materialet från mätningarna från 2014, men eftersom det är rätt så små skillnader från år till år kommer vi att nöja oss med att lägga ut nya bullerkartor vart tredje år, säger miljöutredare Maria Holmes på miljöförvaltningen.

Vilka är fördelarna?
– Man kanske ska flytta och är nyfiken på att jämföra bullernivåer. Vi får ju sedan tidigare ofta frågor om luftkvalitet på olika håll i staden. Vid val av skola kanske man inte tänker på luft och buller i första hand – men det är ändå en intressant information, säger Maria Holmes.

Staden har allra störst bullerproblem i anslutning till de stora trafiklederna och på en del gator med omfattande genomfartstrafik.
På miljöförvaltningen vill man med bullerkartläggningen också hjälpa folk att identifiera och hitta till bra miljöer med låga bullernivåer.

Egna simuleringar
I Stockholm och Malmö finns sedan tidigare liknande sökmöjligheter, men i Göteborg har man tagit ytterligare ett steg och kan nu genomföra kartläggningen i egen regi.

– På så sätt har vi mycket bättre kontroll på olika trafikdata och kan göra egna simuleringar. Vad får till exempel ett bullerskydd för konsekvenser eller vad händer om man ändrar hastigheten? Vi kommer hela tiden på nya användningsområden, säger Maria Holmes.

Samtidigt som det de nya bullerkartorna ger intressant och omfattande information bör uppgifterna betraktas med ett kritiskt öga.

– I de allra flesta fall stämmer kartläggningen, men beräkningarna tar inte hänsyn till detaljer som kurvskrik från spårvagnar eller hur farthinder påverkar bullernivåer. Tror man sig ha hittat ett fel vill vi gärna att folk hör av sig till oss, säger Maria Holmes.

79C4.jpg

Resultatet av bullerberäkningar av väg- och spårvagnstrafik för 2013 års trafikdata i stadsdelen centrum.