Fakta på ny kartsajt med öppna data. Ska du köpa ny bostad och undrar hur luftkvaliteten och bullernivån är på platsen? Nu kan du gå in på miljöförvaltningens nya kartsajt och få svar på tal.

Det är miljöförvaltningen som släpper beräkningar om trafikbuller och luftkvalitet som de samlat på sig. Materialet finns tillgängligt för allmänheten via på miljöförvaltningens webbkarta och på Göteborgs Stads sida för öppna data.

Du kan titta på kartan i olika enheter, dator, mobiltelefon och surfplatta och den fungerar i alla webbläsare. Inne i kartan skriver du in adressen du vill veta mer om och trycker sedan på en liten ikon uppe till höger i kartan. Där kan du se beräkningar för såväl buller som luftkvalitet.

Mätningarna för trafikbuller utgår från gällande EU-direktiv och visar än så länge beräkningar från 2013 års trafikdata. Men webbkartan ska under nästa år kompletteras med 2015 års mätresultat.

För luftkvaliteten finns årsvisa beräkningar som visar kvävedioxidhalten per år, dygn och timme.