Öppet möte i Älvrummet. På torsdag 16 januari får göteborgarna en chans att diskutera hur staden ska möta klimathotet. I Älvrummet vid Göteborgsoperan ordnas ett öppet möte om det nya förslaget till klimatprogram.

Mötet i Älvrummet börjar kl 16 med mingel för dem som vill komma i förväg och diskutera. Klockan 17 blir det en översiktlig presentation av klimatprogrammet, följt av en frågestund.

Siktar högt på lång sikt
– Det blir mycket plats för frågor och diskussion i grova drag. Den som vill ha all information får nog läsa hela programmet, säger PeterKrahl, projektledare på miljöförvaltningen.

Han kommer att vara med i Älvrummet på torsdag, tillsammans med flera kollegor som arbetat med att ta fram klimatprogrammet. På plats finns också politiker från miljö- och klimatnämnden.

Klimatprogrammet är Göteborgs första och siktar högt på lång sikt: Till år 2050 ska göteborgarnas utsläpp av växthusgaser minska med minst 75 procent.

Programmet omfattar både de utsläpp som stadens verksamheter orsakar och de utsläpp som enskilda konsumenter orsakar, både här hemma och när vi flyger utomlands eller köper produkter som tillverkas utomlands.

Vill underlätta för mer hållbar livsstil
– Att ta med även den konsumtionen är nytt och det ska bli spännande att höra hur göteborgarna tänker kring att vi faktiskt måste ändra våra vanor om vi ska nå ett hållbart samhälle, till exempel flyga mindre och äta mindre kött, säger Peter Krahl.

Han och hans kollegor vill också veta vad staden kan göra för att underlätta en mer hållbar livsstil för många göteborgare.

– Det handlar om att inspirera och skapa samarbete. Vi vill ställa frågan hur vi kan stödja göteborgarna för att alla ska kunna minska sin klimatpåverkan, säger Peter Krahl.

Har gått ut på bred remiss
I klimatprogrammet sägs att Göteborgs Stad ska vara föregångare och leda utvecklingen i arbetet mot klimathotet. Här beskrivs i grova drag vad som ska göras och vem som ska göra vad, bland annat med hjälp av nio olika klimatmål fram till år 2030.

En grundtanke är att det är möjligt att leva gott utan att bidra till klimatförändringen. För stadens del handlar det bland annat om att gå över till förnybara energikällor och att minska konsumtion av resurskrävande varor.

Förslaget till klimatprogram är nu ute på bred remiss fram till 20 februari.

Allmänheten kan lämna synpunkter via klimatprogrammets hemsida och på torsdag kommer datorer att finnas i Älvrummet, för den som vill maila in sina tankar direkt.

– Vi kommer att anteckna vad som sägs i diskussionen, säger Peter Krahl.

Ny version ska vara klar före sommaren
Han kan inte lova att allmänhetens synpunkter får samma tyngd i remissarbetet som de kommunala förvaltningarna och bolagen.

– De föreslagna strategierna i programmet påverkar främst stadens bolag och förvaltningar, då är det klart att deras synpunkter får väga lite tyngre.

– Men vi kommer att presentera allmänhetens synpunkter för politikerna i miljö- och klimatnämnden och så får de avgöra hur mycket vi ska ta hänsyn till det, säger Peter Krahl.

När alla synpunkter kommit in, ska miljö- och klimatnämnden lägga fram en ny version av programmet före sommaren. Därefter ska kommunfullmäktige besluta om klimatprogrammet, troligen i höst.